Tin bất động sản

Có bản đồ 299, người dân sẽ được cấp sổ đỏ?

Có bản đồ 299, người dân sẽ được cấp sổ đỏ?

Hiện nay vẫn còn nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng giấy tờ về đất có chứa bản đồ 299. Vậy nếu có bản đồ 299, người dân có... Bản đồ 299 là gì? Bản đồ 299 là bản đồ phân loại đất theo Chỉ thị 299/TTg...

Nhà đất bán - Tin VIP

Nhà đất bán

Xem thêm

Nhà đất cho thuê - Tin VIP

Nhà đất cho thuê

Xem thêm